EU projekti

Naziv projekta: Ulaganje u izradu CMS-a poduzeća Horvat turizam putnička agencija d.o.o.

Korisnik: Horvat turizam – putnička agencija d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.19.1228.

Poziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2

Kratki opis projekta:
Horvat turizam – putnička agencija d.o.o. posluje u djelatnosti putničkih agencija. Projektom obuhvaća ulaganje kojim će poboljšati interne poslovne procese, ali i interakciju s klijentima.

Uloga projekta je osigurati dodanu vrijednost uslugama provođenjem sljedećih projektnih aktivnosti:
• NADOGRADNJA CMS SUSTAVA SKIPPER4YOU
• IZRADA CMS SUSTAVA ZA BRAND YACHTMAN HOLIDAYS
• NADOGRADNJA CMS SUSTAVA ZA SPORT4YOU
• NABAVA HARDVERSKIH KOMPONENTI POVEZANIH S IZRAVNIM PROJEKTNIM AKTIVNOSTIMA
• UPRAVLJANJE PROJEKTOM
• PROMIDŽBA I VIDLJIVOST

Ciljevi:
1.Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u RH, jačanju njihove konkurentske pozicije na tržištu i međunarodnom okruženju te primjenom IKT-a osigurati podršku razvoju informacijskog društva u RH.
2. Svrha, odnosno specifični cilj projekta je povećati konkurentnost poduzeća Horvat turizam primjenom IKT-a, kojim će osigurati bolju interakciju s klijentima i optimizaciju poslovanja.

Poduzeće u odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

 CO08 - Proizvodno ulaganje: Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu (Ekvivalent punom radnom vremenu): 1

 Broj poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem rješenja iz područja IKT-a: 7
Povećani prihod od prodaje: 461.768,00 HRK

CO06 - Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva): 76.487,31 HRK

Ukupna vrijednost projekta: 197.770,35 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 121.283,04 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 15.02.2020. – 15.02.2021.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija: Miroslav Horvat, voditelj projekta

E-mail: info@sport4you.hr


Više informacija potražite na poveznicama:
www.strukturnifondovi.hr
OP Konkurentnost i kohezija – Operativni program 2014.-2020.

 
“Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost putničke agencije Horvat turizam d.o.o., vl. Miroslav Horvat.“


Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

vrh stranice