SOP-standardna operativna procedura

STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE

ŠKOLA SKIJANJA NA SLJEMENU

SPORT4YOU.HR

SADRŽAJ:


1. NAJVAŽNIJE NAPOMENE O ŠKOLI SKIJANJA

2. STRUKTURA ŠKOLE


- Uloge i odgovornosti
- Sigurnost
- Područje rada
- Tečajevi / Treninzi
- Oprema

3. SAŽETAK / REZIME

Prilozi:

PROCJENA RIZIKA

PROTOKOL SIGURNOSTI I ZAŠTITA DJECE (DJEČJE SKI GRUPE)

HITAN AKCIJSKI PLAN

1. NAJVAŽNIJE NAPOMENE O ŠKOLI SKIJANJA

Škola skijanja na Sljemenu „sport4you.hr“ djeluje u sklopu „zimskog“ kampa. To je komercijalna škola skijanja u vlasništvu tvrtke Idemo van d.o.o.
Ciljevi i zadaci su pružiti osnovnu školu skijanja za sve polaznike škole u sigurnom ambijentu i ugodnoj atmosferi.
Škola skijanja na Sljemenu „sport4you.hr“ nije klub i ne bavi se natjecateljskim skijanjem ili treninzima vezano uz natjecateljsko skijanje
Polaznici škole su djeca od najranije dobi (predškolci) kao i odrasle osobe.
Škola skijanja „sport4you.hr“ trenutno nema resursa za rad sa polaznicima sa posebnim potrebama ali je to u dugoročnom planu i provodit će se kada za to budu ispunjeni uvjeti.

 

2. STRUKTURA ŠKOLE


2.1. Uloge i odgovornosti

Glavne i odgovorne osobe su direktor tvrtke Idemo van d.o.o., Miroslav Horvat, te voditelj outdoor proframa Luka Bušac. Miroslav Horvat u školi skijanja „sport4you.hr“ ima ulogu vlasnika i zakonski odgovorne osobe. Luka Bušac u školi skijanja „sport4you.hr“ imaju ulogu voditelja škole skijanja. Zajednički odlučuju o zapošljavanju, izgledu centra, rasporedu rada, generalnom planu i programu, plaćama i kaznama te su odgovorni za procjenu rizika i za uspostavljanje sigurnosnih normi u školi skijanja.

Voditelj škole skijanja, je odgovorna osoba za kompletni zimski kamp i školu skijanja na Sljemenu. Ima pravo ako je nužno promijeniti dnevni raspored rada, odgovoran je za rad škole skijanja i provođenje nastave, sigurnosne uvijete, raspored polaznika po grupama, upis novih polaznika, brigu o opremi i procjenu rizika. Također je odgovoran za koordinaciju između škole skijanja i raznih sportskih škola koje djeluju unutar centra. On je osoba koja ujutro otvara školu skijanja i osoba koja zadnja nakon inspekcije opreme, ispunjenog log-book-a i plana rada za slijedeći dan zatvara školu skijanja. Mora upoznati sve podređene djelatnike sa dokumentima: procjena rizika, sigurnost i zaštita djece.

Učitelj skijanja, bavi se provedbom plana i programa škole skijanja prema uputama Voditelja škola skijanja na dnevnoj bazi. Odgovoran je za provedbu i sigurnost na samom terenu. Podređen je isključivo Voditeljima škole skijanja. Dužan je provoditi sve što je navedenom u ovom dokumentu a vezano je uz njegov status. Mora biti upoznat sa dokumentima: procjena rizika, sigurnost i zaštita djece.
 
Pomoćnik učitelja skijanja, pomaže Učitelju skijanja prema njegovim uputama. Uglavnom se radi o volonterima koji ne moraju biti punoljetne osobe. Nije mu dozvoljeno samostalno vođenje grupe. Odgovoran je Učitelju skijanja i Voditelju škole skijanja.
 
Polaznik škole skijanja, može biti dijete ili odrasla osoba. Dužan je kod upisa ostaviti sve potrebne privatne podatke, ponašati se u skladu sa „pristojnim pravilima ponašanja“ i u duhu „dobrog gospodara“ prema opremi škole skijanja. Sve moguće prigovore dužan je podnesti Voditelju škole skijanja.

2.2. Sigurnost
 
Procjena rizika: dokument mora biti redovno obnavljan (up date), mora biti dostupan svima u centru i svi koji rade sa polaznicima škole skijanja moraju sa njime biti upoznati.
Protokol sigurnosti i zaštita djece: dokument mora biti dostupan svima koji rade sa djecom u centru i svi sa njime moraju biti upoznati.
Hitan akcijski plan: vrlo kratka procedura kako se ponašati u slučajevima izvanrednih okolnosti (elementarna nepogoda, požar, hitan medicinski slučaj i zlostavljanje djece). Navedena procedura mora biti izvješena na oglasnoj ploči škole skijanja „sport4you.hr“
Komunikacija: putem mobilnih uređaja (OBAVEZNO imati pun mobitel i imati ga pri ruci) i putem vizualnih signala

2.3. Područje rada

Škola skijanja „sport4you.hr“ provodi se u parku prirode Sljeme - Medvednica. Za provedbu škole skijanja koristi se livada pokraj hotela Tomislavov dom i skijaške staze skijališta Sljeme.
Livada, koja je uređena kao skijaški poligon, udaljena je 150 m od Hotela prema zapadu a prostire se na 25.000 m² (Slika 1.). Poligon je ograđen zaštitnom skijaškom mrežom radi što veće sigurnosti polaznika. U sklopu poligona nalazi se spremište za skijašku opremu, sprave i pomagala, kao i skijaška vučnica maksimalno prilagođena djeci predškolske dobi. 

2.4. Tečajevi i treninzi

U školi skijanja „sport4you.hr“ na Sljemenu mogući su slijedeći tečajevi za djecu i odrasle:
1. Petodnevna škola skijanja u dnevnom trajanju od 3-5h
2. Vikend škola skijanja u trajanju od 3 h dnevno
3. Individualni sati škole skijanja
Nastavu škole skijanja, bez obzira na trajanje, treba provoditi po dolje navedenom dijagramu učenja:
„Ratio“ (omjer) unutar jedne grupe – broj polaznika na učitelja skijanja je maksimalno 8:1 (osnovnoškolci, srednjoškolci i odrasli) i 5:1 (predškolci).
Tko radi sa kojom grupom, gdje, kada i do kada određuje isključivo Voditelj škole skijanja.

2.5. Oprema

U Školi skijanja „sport4you.hr“ na Sljemenu ili stranim destinacijama koristi se slijedeće:

Skijaška oprema:


- CARVING SKIJE – razni proizvođači (različite visine i za različita znanja skijanja)
- PANCERICE – razni proizvođači (različite veličine i za različita znanja skijanja)
- ŠTAPOVI – razni proizvođači (različite visine)

Sigurnosna skijaška oprema:

- SKIJAŠKE KACIGE – razni proizvođači (različite veličine)
- MARKERI – uočljivi sigurnosni prsluci (različite veličine)

Obavezna oprema učitelja skijanja:

- Skijaško odijelo zaduženo od škole skijanja „sport4you.hr“ ili osobno (u dogovoru)
- Skije i pancerice (osobne)
- Mobitel
- Opremu za popravak skija (Leatherman, odvijač ili sl.)
- Maramice
- Krema za sunčanje (opcija)

Obavezna oprema polaznika:

- Skijaško odijelo
- Skijaške rukavice
- Skijaška kaciga
- Podkapa (opcija)
- Skijaške naočale (opcija)

- ŠAL ne dolazi u obzir niti u jednoj opciji

Oprema na poligonu (livadi):

- Ski lift (gornja i donja stanica lifta ograđena fiksnom ogradom obložena spužvom, sigurnosni senzor i konop)
- Zaštitna ograda (mreža i spužvaste obloge)
- Razglas (pojačalo sa 2 pripadajuća zvučnika, kablovi i mikrofon)
- Metodska pomagala (čunjevi, spužvasti i plastični kolci, obruči, plastične metlice, spužvaste i plastične tube)
- Pomagala za održavanje (kutija sa alatom, bušilica, lopate za snijeg, bat, metalni klinovi, plastične kutije)
- Saonice (drvene i metalne)
- Protupožarni aparat

Rukovanje potencijalno opasnom opremom:


To se odnosi na ski lift, razglas i pomagala za održavanje (alat pod naponom), a rukovanje je dozvoljeno samo osobama nadležnim i odgovornim za tu opremu.
Ski lift - Puštanje u pogon (stavljanje u naponsku mrežu) smije isključivo osoba koja je to zaduženje dobila od Voditelja škole skijanja

- Učitelji skijanja smiju kontrolirati rad ski lifta isključivo preko UPRAVLJAČKE KUTIJE koja se nalazi i na gornjoj i na donjoj stanici ski lifta (zelena tipka – start / crvena gljiva – stop trenutačni / crvena tipka – stop)

- Sve ostale osobe (djeca, roditelji, tete iz vrtića, …) NE SMIJU rukovati navedenom opremom

Razglas - Puštanje u pogon (stavljanje u naponsku mrežu) smije isključivo osoba koja je to zaduženje dobila od Voditelja škole skijanja

- Držati se navedenih uputa koje su istaknute na samoj opremi

- Djeca NE SMIJU rukovati navedenom opremom

Pomagala za održavanje - Rukovati ovom opremom smiju isključivo osobe koje su dopuštenje dobile od Voditelja škole skijanja
 

3. REZIME/SAŽETAK

- Učitelji skijanja su dužni dolaziti na posao na vrijeme, odmorni u opremi koja im je određena od Voditelja škole skijanja.
- Za vrijeme rada nikako nije dozvoljeno pušenje, alkoholna pića. Jede se u vrijeme kada je to određeno satnicom škole skijanja. Prije odlaska moraju se javiti Voditelju škole skijanja.
- Za vrijeme rada učitelj skijanja je odgovoran za svoju grupu ne samo za vrijeme škole skijanja nego i za vrijeme drugih aktivnosti (ručak, wc, presvlačenje, druge sportske aktivnosti).
- Učitelj skijanja nikako ne smije koristiti psovke ili na bilo koji način omalovažavati druge.
- Učitelj skijanja uvijek sa grupom mora napraviti uvodni brifing i završni brifing

PROCJENA RIZIKA

POTENCIJALNE OPASNOSTI > AKCIJE
 
I. POLIGON
SKI LIFT
• ulazak pod lift > postaviti fiksne sigurnosne ograde
• visoki napon > atest električara
• popuštanje zateznog klina > postaviti sigurnosni klin
• nestručno rukovanje > temeljito objašnjenje voditelja
STAZA NA POLIGONU
• duboki snijeg > ratrak pa štancanje
• led > razbijanje štancanjem i provjera sigurnosnih ograda
• rupe, kamenje … > sanacija (odgoda)
OSTALO NA POLIGONU
• visoki napon (razglas, alati …) > osigurati 
• pad grana > provjeriti, vremenski uvjeti
• opekotine od vrućeg čaja > stalno naglašavati
• put prema livadi > svakodnevna provjera i uređivanje
 
II. HOTEL
VANJSKI PROSTOR
• Led na stepenicama > Sol + čišćenje
• Sige koje vise sa krova > Obavijestiti domara
UNUTARNJE PROSTORIJE
• Sklizak pod > Obavijestiti čistačice
• Stepenice > Izbjegavati hod u pancericama

III. STAZE > Edukacija o FIS pravilima
SJEDEŽNICE
• Pad > Obavezna pratnja ozbiljne odrasle osobe
          > Edukacija + demonstracija  
          > Učitelj uvijek ide zadnji
SIDRO / TANJURIĆI
• Pad > Edukacija + demonstracija
 
IV. TRANSPORTI
AUTOBUS
• Ulazak / izlazak > Edukacija voditelja autobusa
                              > Pravilan odabir lokacije parkinga
KOMBI
• Ulazak / izlazak > Edukacija vozača
                              > Pravilan odabir lokacije parkinga
• Incidenti u vožnji > Vezati djecu sigurnosnim pojasevima

PROTOKOL SIGURNOSTI i ZAŠTITA DJECE (DJEČJE SKI GRUPE)


Prijevoz:

- u trenutku kada roditelj prepusti dijete učitelju naše škole skijanja, odgovorni smo za to dijete do trenutka kada ga predamo nazad roditeljima (kako je odgovoran njegov učitelj, tako i svi ostali koji taj dan rade)
- ujutro, tijekom dolaska djece na autobus, djecu odmah posjesti na slobodno mjesto u autobusu ili kombiju zbog toga da ne mogu trčati po parkiralištu
- kod vožnje autobusom na Sljeme, sva djeca moraju sjediti na sjedalu i imati pojas
- učitelji u autobusu animiraju djecu
- prilikom dolaska na Sljeme obratiti pozornost na izlazak djece iz autobusa (da ne istrčavaju na cestu, parkiralište i sl.), organizirati kolonu do hotela te im pomoći s njihovom privatnom opremom
- kod predaje djece roditeljima prilikom povratka, djeca ne smiju istrčavati iz autobusa već organizirano izaći uz kontrolu učitelja (zbog opasnosti od naleta automobila na dijete)
- ukoliko roditelji nisu došli po dijete, javiti voditelju te pričekati zajedno sa djetetom sve dok se ne pojave
- ni u kojem slučaju dijete se ne smije ostaviti samo, bez nadzora!

Boravak na Sljemenu ili na nekom drugom skijalištu:


- kod boravka u hotelu, učitelj mora u svakom trenutku znati gdje su mu djeca iz grupe i kontrolirati njihovo ponašanje zbog drugih gostiju hotela
- učitelji ručaju sa svojom djecom iz grupe i pomažu im ukoliko je to potrebno
- prilikom izlaska iz hotela (bilo prema stazama ili prema livadi) upozoriti djecu na skliske stepenice i pomoći im
- prije izlaska djece obratiti pozornost na sige s krova te led na terasi hotela
- na poligonu obratiti pozornost na opasnost od padanja granja s drveća
- ukoliko je na poligonu duboki snijeg, obratiti se voditelju za dozvolu za rad
- provjeriti ski lift škole skijanja „sport4you.hr“ prije upotrebe (strujne kablove, obloge i zaštite oko stanica) - ako je nešto u neodgovarajućem položaju, popraviti prije puštanja u pogon
- kada djeca prvi puta dolaze na ski lift, objasniti im način korištenja i posebno im naglasiti opasnosti od nepravilnog korištenja (bilo da se radi o ski liftu na poligonu, sjedežnici ili sidru)
- djeci u grupi svaki dan prekontrolirati opremu (skije, pancerice, vezove)
- sva maloljetna djeca (ispod 18 god.) moraju imati kacige
- djeca mlađa od 6 godina ne smiju ići sama na ski lift „sidro“
- djeca nikako ne smiju ići sama na trosjed (barem jedna odrasla osoba mora biti na sjedežnici)
- prilikom skijanja na stazama učitelj mora paziti da ne zauzima cijelu stazu, već da skija sa grupom uz rub staze, da ne staje sa grupom ispod prelomnice ili na nekom nepreglednom mjestu te da pazi na sigurnost djece u grupi u svakom trenutku boravka na stazi

U slučaju ozljede:


- osigurati mjesto nesreće
- ukoliko je učitelj upoznat sa davanjem prve pomoći, pomaže djetetu inače NE
- odmah se zove voditelj ili GSS ukoliko voditelj nije dostupan
- djetetu se NE SKIDAJU pancerice ukoliko se sumnja na lom noge
- dijete se ne miče u slučaju sumnje na neku težu ozljedu (kralježnice, vrata...)
- djetetu olakšati koliko se može do dolaska voditelja ili GSS-a (skidanjem skija, utopljavanjem ...)
- organizirati prijevoz, ako je potrebno, do hitne pomoći
- u slučaju da se neko dijete loše osjeća, u pratnji učitelja odvesti ga u tople prostorije hotela, nazvati roditelje i pričekati njihov dolazak

Izbjegavati:

- ostajanje na samo sa djetetom 1:1 (u autu, sobi, pri spavanju …)
- odlaske na wc sa djecom suprotnog spola
- presvlačenje pred djecom
- presvlačenje djece suprotnog spola pri odlasku na bazen
- fotografiranje u neprikladnim situacijama (u službenim odijelima)

Zaštita od zlostavljanja djece

Škola skijanja „sport4you.hr“ je mjesto nulte tolerancije prema bilo kakvom obliku nasilja i zlostavljanja djece!


BITNI BROJEVI TELEFONA:
 
112 – Emergency call

098/160 8624 - Luka Bušac voditelj škole skijanja

091/7210 002 – GSS Medvednica

01/3770 150 – ured Idemo van d.o.o.

01/4560 400 – recepcija Hotela Tomislavov dom


HITAN AKCIJSKI PLAN

Protokol u slučajevima izvanrednih okolnosti

Elementarne nepogode (potres, snježna mećava …)


- Hitno zbrinuti djecu i sebe na sigurno mjesto
- Kontaktirati voditelja škole skijanja
- Ostati sa djecom na sigurnom do prestanka opasnosti ili dolaska evakuacijskih postrojbi

Požar


- Hitno zbrinuti djecu na sigurno mjesto
- Upotreba protupožarnih aparata
- Slijediti evakuacijski put
- Kontaktirati voditelja škole skijanja

Ozlijede opasne po život

- Pružiti prvu pomoć ako je moguće
- Kontaktirati 112
- Kontaktirati voditelja škole skijanja

Zaštita od zlostavljanja djece

- Trenutačno verbalno reagirati
- Udaljiti dijete iz opasne situacije
- Kontaktirati voditelja škole skijanja
- Ostati sa djetetom do dolaska nadležnih osoba

• DJECU DRŽATI U GRUPI I NITI U JEDNOM TRENU IH NE ISPUŠTATI IZ VIDA!

• OSTATI TREZVEN, RACIONALAN I KONCETRIRAN!

• NE PANIČARITI!


Standardne operativne procedure sastavio : mr.sc. Miroslav Horvat; dana 01.12.2014. sva prava na S.O.P. škole skijanja "Sport4you.hr" - zaštićena.  

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

vrh stranice