Plan i program škole skijanja za početnike

1. GLOBALNI PROGRAM ŠKOLE SKIJANJA

1.1. UPOZNAVANJE SA SKIJAŠKOM OPREMOM

1.2. OPĆE PRIPREMNE VJEŽBE

1.3. IGRE NA SNIJEGU

1.4. VJEŽBE NA RAVNOM

1.5. PENJANJE, PADANJE I USTAJANJE

1.6. PLUG I PLUŽNA KRETANJA

1.7. SKI LIFTOVI
1. GLOBALNI PROGRAM ŠKOLE SKIJANJA

Program škole skijanja odnosi se na petodnevni boravak djece u školi skijanja, a obuhvaća 5 sadržajno različitih skijaških cjelina koje se međusobno nadovezuju i nadopunjavaju. Svaki dan se dominantno obrađuje po jedna skijaška cjelina i to slijedom od strukturalno jednostavnijih vježbi prema kompleksnijima.

Ovim programom planira se obrađivanje sljedećih skijaških cjelina:

• Upoznavanje sa skijaškom opremom

• Opće pripremne vježbe na snijegu

• Igre na snijegu

• Vježbe na ravnom

• Penjanje, padanje i ustajanje

• Plug i plužna kretanja

• Ski liftovi


1.1. UPOZNAVANJE SA SKIJAŠKOM OPREMOM

Na početku programa polaznici se upoznaju sa skijaškom opremom (skije, pancerice, štapovi i kaciga), namjenom te načinom korištenja pojedinih dijelova skijaške opreme.

Upoznati polaznike sa dijelovima skija:

• vrh

• tijelo (strukirani dio)

• rep

• klizna ploha

• rubnici

• vezovi


Polaznici savladavaju ovu cjelinu pomoću sljedećih vježbi:


• vježbe za oblačenje skijaških cipela

• vježbe za oblačenje skijaške kacige

• vježbe za nošenje skija
 
Ove vježbe se izvode prije samog izlaska na stazu tj. u prostorijama namijenjenim za presvlačenje osim vježbi za nošenje skija, njih se može provesti tijekom kretanja prema stazi.


1.2. OPĆE PRIPREMNE VJEŽBE ZA SKIJANJE


Veća koncentracija je usmjerena na donje ekstremitete, logično, jer se puno više

koriste u ovom sportu. Ali ne smijemo zaboraviti ni ostale dijelove tijela.


Koriste se klasične vježbe zagrijavanja i istezanja, specifične vježbe za zagrijavanje prije skijanja, a također se mogu koristiti i vježbe u parovima kao i elementarne igre.

- Kretnje glavom naprijed – nazad i lijevo – desno (vrat)

- Kruženje rukama (ramena)

- Zamasi rukama (ramena)

- Kruženje podlakticama (lakat)

- Kruženje spojenim dlanovima (ručni zglob)

- Kruženje trupom

- Otkloni trupom u stranu

- Pretkloni trupom

- Zasuci trupom

- Čučnjevi

- Iskoraci

- Kruženje u koljenima

- Podizanje koljena (visoki skip)

- Zamasi nogama naprijed – nazad

- Sunožni skokovi


Također obratiti pažnju na istezanje donjih ekstremiteta!


Igre na snijegu omogućavaju polaznicima da u novim i različitim uvjetima ponavljaju i usavršavaju veliki dio prethodno usvojenih elemenata na zabavan i poticajan način kroz interakciju s vršnjacima.

U školi skijanja koriste se sljedeće igre:

 elementarne igre bez pomagala

 elementarne igre sa snijegom

 elementarne igre s pomagalima (lopte, palice, čunjevi, obruči…)

 štafetne igre

 kooperativne igre


1.4. VJEŽBE NA RAVNOM

Vježbe na ravnom se koriste u svrhu privikavanja polaznika škole skijanja na statičku

i dinamičku ravnotežu na skijama.


Polaznici savladavaju ovu cjelinu pomoću sljedećih vježbi:


• namještanje pancerica u vezove

• hodanje s obje skije

• hodanje u krugu bez korištenja štapova

• hodanje po ugaženom tragu (kvadrat, različite krivulje)

• hodanje po ravnom u „V“ raskoraku

• klizanje na jednoj skiji, ponavljajućim odrivom suprotne noge (romobil)

• kontinuirano odgurivanje od stražnje, oslonačne skije, početna faza kliznog

koraka sa prelaskom u klizni korak

• igre na ravnom, omeđenom prostoru (hvatalice i štafetne igre)

• zauzimanje osnovnog skijaškog stava
• izvođenje različitih vrsta skijaških gibanja (gibanja po longitudinalnoj,

transverzalnoj i sagitalnoj osi tijela)

• zauzimanje visokog, srednjeg i niskog skijaškog stava

• okretanje prestupanjem oko repova skija

• okretanje prestupanjem oko vrhova skija


1.5. PENJANJE, PADANJE I USTAJANJE

Prije početka obrađivanja ove cjeline treba objasniti polaznicima pojam padne linije tj. okomice na padnu liniju. Naravno da to treba biti prilagođeno dobi samih polaznika škole skijanja.
Tijekom programa obrađuju se dvije tehnike penjanja uz strminu na skijama:

 bočno penjanje dokoračnom tehnikom

 penjanje „V“ raskoračnom tehnikom


Polaznici savladavaju ovu cjelinu pomoću sljedećih vježbi:

• bočno hodanje dokorakom na ravnom, bez skija

• bočno hodanje dokorakom na ravnom sa skijom na jednoj nozi

• bočno hodanje dokorakom na ravnom sa obje skije

• bočno penjanje i spuštanje dokorakom bez skija

• bočno penjanje i spuštanje dokorakom sa skijom na jednoj nozi

• bočno penjanje i spuštanje dokorakom

• hodanje „V“ raskorakom na ravnom

• penjanje „V“ raskorakom

• sunožno prebacivanje skija u različitim smjerovima ležeći na leđima, na ravnom

• padanje i ustajanje na tlu blagog nagiba

• sunožno prebacivanje skija u različitim smjerovima ležeći na leđima, na strmini

• ustajanje na strmini

• ustajanje na strmini uz pomoć jednog štapa

• ustajanje na strmini uz pomoć oba štapa


Plug i plužna kretanja čine osnovnu i najsigurniju tehniku skijanja za sve početnike u školi skijanja. U okviru ove skijaške cjeline obrađuju se temeljni likovi plužne tehnike skijanja:

 plužni stav

 pluženje ravno

 kočeći plug

 plužni zavoj

 klinasti plug


Polaznici savladavaju gore navedene likove pomoću sljedećih vježbi:

• zauzimanje plužnog stava u mjestu, na ravnom

• pluženje ravno i zaustavljanje na blagoj padini

• naizmjenično sužavanje i širenje repova skija u pluženju ravno

• zauzimanje plužnog stava iz osnovnog skijaškog stava poskokom

• iz spusta ravno naglo zaustavljanje u plugu

• pluženje ravno s naglaskom na simetrično potiskivanje koljena prema naprijed

i unutra, u sporijem i bržem tempu

• potiskom koljena desne noge i otklonom tijela u desno napraviti plužni zavoj u

lijevu stranu

• ponoviti istu vježbu na drugu stranu

• povezati dva zavoja (lijevi i desni)

• izvođenje plužnih zavoja bez štapova, rukama oslonjenim na koljena

• Izvođenje plužnih zavoja sa rukama u odručenju (avion)

• povezivanje plužnih zavoja bez štapova oko markacija (čunjića, štapova i sl.)

• izvođenje povezanih plužnih zavoja, u koridoru

• izvođenje plužnih vjenčića
• Klinasti plužni zavoji (vrhovi skija su više razmaknuti nego kod pluga i zavoji se rade samo otklonom tijela u stranu – priprema za postranični luk)


1.7. SKI LIFTOVI


Ski liftovi ili vučnice su sastavni dio ove aktivnosti tako da je potrebno polaznike škole skijanja upoznati i sa njima. Kako su potencijalno opasna mjesta veoma je važno naglasiti polaznicima na koncentraciju i pažnju prilikom njihovog korištenja.

• Demonstrirati kako se koristi mini ski lift (vučnica) tako da se skije postave vrhovima prema gornjoj stanici ski lifta, bez predhodnog hvatanja za konop, i tek kad su obje skije paralelne, objema rukama čvrsto uhvati konop ski lifta. Potrebno je napomenuti polaznicima da im tijelo mora ostati u uspravnom položaju tokom cijele vožnje (nikako ne sjesti).
• simuliranje korištenja skijaške vučnice (sidra ili tanjurića) na način da se iz

položaja osnovnog skijaškog stava jednom skijom prestupi u raskorak, objema rukama prihvati vrh štapa (košaricu) koji pruža učitelj te primicanjem nogu stisnuti košaricu tako da štap ostane među nogama. Potrebno je napomenuti polaznicima da im tijelo mora ostati u uspravnom položaju tokom cijele vožnje (ne smiju sjedati na sidro ili tanjurić).
• simuliranje korištenja skijaške sjedežnice na način da se dva učitelja skijanja,

držeći dva skijaška štapa paralelno (jedan uz drugi), kreću prema polazniku koji stoji u osnovnom skijaškom stavu, postavljaju štapove u visinu natkoljenice polaznika, a polaznik sjeda na štapove.


Program se provodi 5 dana. Svaki dan možemo maksimalno iskoristiti 3 sata za školu skijanja te tako dolazimo do ukupnog fonda od 20 školskih sati za provedbu ovog programa. Razlog tomu je ponajviše zbog toga što je za ovu dob to maksimalan broj sati rada unutar jednog dana.

Program je koncipiran tako da se u prvom dijelu dana, do pauze za užinu, odradi jedan blok sat u trajanju od 90 minuta, a nakon kratke pauze i okrijepe odradi dugi blok sat u istom trajanju. U prvom dijelu će se inzistirati na učenju novih sadržaja dok će se u drugom dijelu, ovisno o usvojenosti, vršiti korekcije i ponavljanja već prethodno obrađenih cjelina.

1. Sat:
• vježbe za oblačenje skijaških cipela,

• vježbe za oblačenje skijaške kacige,

• vježbe za namještanje skijaških cipela u vezove,

• vježbe za nošenje skija,

• hodanje s jednom skijom na nozi,

• hodanje s obije skije,

• hodanje u krugu bez korištenja štapova,

2. Sat:
• hodanje po ugaženom tragu (kvadrat, različite krivulje),

• hodanje po ravnom u „V“ raskoraku,

• klizanje na jednoj skiji, ponavljajućim odrivom suprotne noge (romobil),

• kontinuirano odgurivanje od stražnje, oslonačne skije, početna faza

kliznog koraka sa prelaskom u klizni korak,

• igre na ravnom, omeđenom prostoru (hvatalice i štafetne igre),

• zauzimanje osnovnog skijaškog stava,
• izvođenje različitih vrsta skijaških gibanja (gibanja po longitudinalnoj,

transverzalnoj i sagitalnoj osi tijela),

• zauzimanje visokog, srednjeg i niskog skijaškog stava,

• okretanje prestupanjem oko repova skija bez upotrebe štapova (štapovi zabodeni iza repova skija),
• bočno kretanje prestupanjem.

3. Sat:
• bočno hodanje korakom-dokorakom na ravnom u obje strane,

• bočno stepenasto penjanje i spuštanje,

• koso stepenasto penjanje,

• bočno stepenasto penjanje,

• hodanje „V“ raskorakom na ravnom bez i uz pomoć štapova,

• penjanje „V“ raskorakom

• sunožno prebacivanje skija u različitim smjerovima ležeći na leđima na ravnom,

• padanje i ustajanje na tlu blagog nagiba bez pomoći štapovima,

• sunožno prebacivanje skija u različitim smjerovima ležeći na leđima na strmini,

• ustajanje na strmini bez pomoći štapovima,

• ustajanje na strmini uz pomoć jednog štapa,

• ustajanje na strmini uz pomoć oba štapa.

4. Sat:
 ponavljanje

 elementarne igre

5. Sat:
• zauzimanje plužnog stava u mjestu,

• pluženje ravno i zaustavljanje na blagoj padini,

6. Sat:

• naizmjenično sužavanje i širenje repova skija u pluženju ravno,
• zauzimanje plužnog stava iz osnovnog skijaškog stava poskokom,

7. Sat:

 ponavljanje

8. Sat:
 ponavljanje

 elementarne igre

 štafetne igre

9. Sat:
 pluženje ravno s naglaskom na simetrično potiskivanje koljena prema

10. Sat:
naprijed i unutra, u sporijem i bržem tempu

• izvođenje plužnih zavoja bez štapova, rukama oslonjenim na koljena,

• simuliranje korištenja skijaške vučnice (sidra ili tanjurića) na način da se
iz položaja osnovnog skijaškog stava jednom skijom prestupi u raskorak, objema rukama prihvati vrh štapa (košaricu) koji pruža učitelj te
 
11. Sat:
primicanjem nogu stisnuti košaricu tako da štap ostane među nogama

 ponavljanje
 
12. Sat:
 ponavljanje

 elementarne igre

 štafetne igre
 
13. Sat:
• povezivanje plužnih zavoja bez štapova oko markacija (čunjića, štapova i sl.),
 
14. Sat:
• izvođenje povezanih plužnih zavoja sa štapovima u koridoru,

• izvođenje plužnih vjenčića,
 
15. Sat:
 ponavljanje
 
16. Sat:
 ponavljanje

 elementarne igre

 štafetne igre

 kooperativne igre
 
17. Sat:
 ponavljanje

• simuliranje korištenja skijaške sjedežnice na način da se dva učitelja skijanja, držeći dva skijaška štapa paralelno (jedan uz drugi), kreću prema polazniku koji stoji u osnovnom skijaškom stavu, postavljaju štapove u visinu natkoljenice polaznika, a polaznik sjeda na štapove.
 
18. Sat:
 ponavljanje
 
19. i 20. Sat:
 utrka

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

vrh stranice