UVJETI PUTOVANJA

Općim uvjetima Horvat turizam putnička agencija d.o.o., uređuje osnove obveznih, ugovornih i izvan ugovornih odnosa između agencije, kao organizatora putovanja i pružatelja usluga i fizičkih i pravnih osoba kao korisnika tih usluga.

Opći uvjeti putovanja sadrže osnovne informacije o uvjetima pružanja turističkih usluga, te su dostupni korisnicima turističkih usluga u poslovnom prostoru Horvat turizam putničke agencije d.o.o. , kao i na Internet stranici agencije.

vrh stranice